องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : [NBA] ของวันนี้ (10/20) GSWและแชมป์โลกไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบผ้า
ผู้ตั้งกระทู้ : kathy
IP : 211.188.100.29
อีเมล์ : sarang2bmw@gmail.com
วัน-เวลา : 21/10/61 - 05:50 น.
ข้อความ : Golden State won a thrilling comeback victory in Utah. Overcoming the gap that stretched to 16 points in the middle of the third quarter, the tip-in-point of the final game was won 0.3 seconds before the end of the game! The main character is Jonas Yerebko. He played for Utah last season. Major players such as Kevin Durant, Stephen Curry, and Dramand Green also performed well in the chase process. Utah failed to win four consecutive games. No team has experienced four consecutive wins against Golden State in the regular season since the 2014-15 season.
Toronto won a 12-point victory in his first meeting with the Division rival Boston. Critics say that the new manager Nick Nulls had the upper hand over Boston coach Brad Stevens. With its superb lineup, it took complete control of the final four quarters of the game. Kawai Leonard received the MVP 배팅사이트 award from home fans thanks to a 31-point performance.
Charlotte, Memphis, New Orleans, Milwaukee and LA Cliffers each comfortably over Orlando, Atlanta, Sacramento, Indiana and Oklahoma City. New Orleans scored 131 points in its opening game against Houston, and 149 points in its home game against Sacramento today. Director Elvin Gentry's confidence is hitting the sky.
Brooklyn and Minnesota won against New York and Cleveland, respectively. Minnesota ace Jimmy Butler scored 33 points (10/12, FT 12/12) in a wild game. The front desk of the team has become even more embarrassing.

Defending champion Golden State refused to allow Utah his natural status. a three-game losing streak *1 Utah is the only team that has won three consecutive games against Golden State in the regular season since the 2014-15 season.What's even more surprising is that today's away match ended in a 16-point deficit in the middle of the third quarter and succeeded in producing a full-band play. It was also a dramatic tip to the final round of the game 0.3 seconds before the end of the game. Utah missed the big fish he had caught. The problem was that the second year in the league, ace Donovan Mitchell, brought about a crackdown on field fighting.
The home team enjoyed a pleasant atmosphere until the mid-3rd quarter. In particular, he sent away defense of the visiting team into space with 47 points (FG 66.7 percent) including 10 three-pointers in the second quarter. Veteran forward Joe Engles scored a career high of *227 points (FG 10/15, 3P 7/11, and a back <a href="https://www.betsarang.com">&#48176;&#54021;&#49324;&#51060;&#53944;</a>
court comby Ricky and Michelle also scored. *Good luck with 3 unique pick and roll plays. Also, the process of creating an outside open chance followed by a horizontal pass was excellent. The score of 47 points in the second quarter is the third highest in the single quarter of the team's history, and 81 points overall in the first half. During the first quarter to the early third quarter, the outfield defense rotation collapsed. It exposed its competitive defense court that does not fit its status as a champion of Defending in many ways, including responses to switch matchups and slow-paced screen bypass movements.
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ* :  
กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
 
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright 2007-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550