:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนากกว้าง 1.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.45 เมตร ยาว 22 เมตร (ซอย 1) หมู่ 4 บ้านท่าศาลา

วันที่ลงประกาศ: 1 พ.ค. 2563

รายละเอียด:


file