:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ดำเนินการแปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด ครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ (มือถือ) จำนวน 29 เครื่อง

วันที่ลงประกาศ: 29 ส.ค. 2565

รายละเอียด: .


img

news_10_2022_9_24_934378.jpg