:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ จำนวน 5 หมู่บ้าน ตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน2563-กันยายน2564 ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอ(e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 12 ต.ค. 2563

รายละเอียด: .


img

mid_11_2022_9_24_965514.jpg
mid_11_2022_9_24_972110.jpg