:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ลงประกาศ: 10 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

  1. ประกาศ อบต.สบแม่ข่า เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565
  2. บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

 


file

purchases_file_51_43_56_549.pdf