องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ อบต.สบแม่ข่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <28/07/57>

ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ อบต.สบแม่ข่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ อบต.สบแม่ข่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 137_132_1_ประกาศประกวดราคาอาคารที่ทำการ อบต.สบแม่ข่า.doc (152 KB.)ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ <02/04/57>

ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ปรับปรุงระบบประปา , ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประกาศสอบราคาจำนวน 3 โครงการ 118_114_internet.doc (176 KB.)ประกาศสอบราคาปรับปรุงหอกระจายข่าว <11/03/57>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอกระจายข่าวซึ่งสามารถใช้ร่วมกับระบบเดิมได้ จำนวน 12 ต้น หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลสบแม่ข่า127_123_internet.doc (61 KB.)ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถกู้ชีพ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ <13/02/57>

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถกู้ชีพ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์ จำนวน 1 คันประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 117_110_internet1.doc (49 KB.)
รายละเอียดคุณลักษณะรถกู้ชีพ(เพิ่มเติม) (20 KB.)ประกาศสอบราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะ <13/01/57>

สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลสบแม่ข่าจำนวน 5 หมู่บ้าน114_108_internet.doc (49 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550