องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

สอบราคาโครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 2 บริเวณลำเหมืองท้ายบ้าน ซอย 10 <26/09/57>

สอบราคาโครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 2 บริเวณลำเหมืองท้ายบ้าน ซอย 10สอบราคาโครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 2 บริเวณลำเหมืองท้ายบ้าน ซอย 10 131_127_ประกาศสอบราคา.doc (77 KB.)สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 5 บ้านหนองคำ <26/09/57>

สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 5 บ้านหนองคำสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 5 บ้านหนองคำ 130_126_ประกาศสอบราคา.doc (77 KB.)สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลา <26/09/57>

สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลาสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลา 129_125_ประกาศสอบราคา.doc (77 KB.)สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 <26/09/57>

สอบราคาโครงการปรังปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 โดยการเปลี่ยนท่อเมนประปาเปลี่ยนปั้มหอยโข่ง ตามแบบ อบต.สบแม่ข่าประกาศสอบราคาระบบประปาหมู่ที่ 3 โดยเปลี่ยนท่อเมนประปา 128_124_ประกาศสอบราคา.doc (77 KB.)รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2556-สิงหาคม 2557 <02/09/57>
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค56-ส.ค 57 170_232_IMG.pdf (571 KB.)
170_233_IMG_0001.pdf (258 KB.)
170_234_IMG_0002.pdf (496 KB.)
170_235_IMG_0003.pdf (246 KB.)
170_236_IMG_0004.pdf (564 KB.)
170_237_IMG_0005.jpg (1.43 MB.)
170_238_IMG_0006.pdf (256 KB.)
170_239_IMG_0007.pdf (522 KB.)
170_240_IMG_0008.pdf (551 KB.)
170_241_IMG_0009.jpg (1.74 MB.)
170_242_IMG_0010.jpg (1.34 MB.)
170_243_IMG_0011.pdf (252 KB.)
170_244_IMG_0012.pdf (559 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550