องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำแบบแท่นลอยในน้ำ หน้า อบต.สบแม่ข่า <10/03/58>
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 200_251_IMG_0008.pdf (482 KB.)รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ถนนพนังกั้นแม่น้ำปิง หมู่ 4 ซอย 1 กับซอย 2 <16/02/58>
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 201_252_IMG_0007.pdf (600 KB.)รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 1 <16/02/58>
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 199_250_IMG_0009.jpg (377 KB.)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขนาดไม่เกิน 50 คน <13/02/58>

สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบ สถ.ศพด.1 กรมส่งเสริมฯประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขนาดไม่เกิน 50 คน 133_129_ประกาศสอบราคา.doc (71 KB.)ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 <26/09/57>

ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึก 5 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนอบต.สบแม่ข่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 132_128_ประกาศสอบราคา.doc (77 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550