องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านท่าขี้ควาย <23/02/60>
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง 258_397_ถนน หมู่ที่ 1 178,120.-.doc (33 KB.)ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <25/10/59>
251_343_IMG.pdf (517 KB.)
251_344_IMG_0001.pdf (620 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง <14/03/59>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค 58- ก.พ 2559สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน ต.ค58-กพ.59 227_320_IMG.pdf (580 KB.)
227_321_IMG_0001.pdf (450 KB.)
227_322_IMG_0002.pdf (426 KB.)
227_323_IMG_0003.pdf (496 KB.)
227_324_IMG_0004.pdf (444 KB.)สรุปรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา <16/02/59>

สรุปรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.(ระยะที่ 2)229_349_รายชื่อผู้ยื่นซอง.pdf (609 KB.)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <16/02/59>
230_348_ประกาศผลการสอบราคา.pdf (597 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550