องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการรางระบายน้ำคสล.ซอย1 หมู่ที่ 5 <06/06/60>
296_436_รางระบายน้ำหมู่ที่ 5.jpg (735 KB.)ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองคำหมู่ที่ 5 ซอย 7 <05/06/60>
กำหนดราคากลางถนนคอนกรีตหมู่ที่ 5 ซอย 7 261_401_IMG_0004.pdf (594 KB.)
261_402_IMG_0005.pdf (1.21 MB.)
261_403_IMG_0006.pdf (1.06 MB.)
261_404_IMG_0007.pdf (1.12 MB.)ประกาศกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 1 <29/05/60>
กำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 260_399_IMG_0003.pdf (789 KB.)ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ <21/04/60>
ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ ขนาดกว้าง 1.75 เมตร สูง 1.75 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมอาคารประกอบ (ฝานดินกี่ เขตติดต่อหมู่ที่ 1-2)ลำเหมืองพญาบ้านสัน 295_435_ราคากลางประตูเปิด-ปิดรางะระบายน้ำ.jpg (810 KB.)โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า (ระยที่ 4) (ครั้งที่ 2) <21/04/60>
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต(ระยะที่ 4) (ครั้งที่ 2) 220_311_ประกาศประกวดราคาอาคารที่ทำการ อบต.สบแม่ข่า (ครั้งที่ 2).doc (167 KB.)
ประกาศผู้ชนะผลการประมูล 220_350_IMG_0003.pdf (515 KB.)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประมูล 220_351_IMG_0004.pdf (690 KB.)
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 220_396_IMG_0001.pdf (803 KB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550