องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองคำหมู่ที่ 5 ซอย 7 <05/06/60>
กำหนดราคากลางถนนคอนกรีตหมู่ที่ 5 ซอย 7 261_401_IMG_0004.pdf (594 KB.)
261_402_IMG_0005.pdf (1.21 MB.)
261_403_IMG_0006.pdf (1.06 MB.)
261_404_IMG_0007.pdf (1.12 MB.)ประกาศกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 1 <29/05/60>
กำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 260_399_IMG_0003.pdf (789 KB.)โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า (ระยที่ 4) (ครั้งที่ 2) <21/04/60>
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต(ระยะที่ 4) (ครั้งที่ 2) 220_311_ประกาศประกวดราคาอาคารที่ทำการ อบต.สบแม่ข่า (ครั้งที่ 2).doc (167 KB.)
ประกาศผู้ชนะผลการประมูล 220_350_IMG_0003.pdf (515 KB.)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประมูล 220_351_IMG_0004.pdf (690 KB.)
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 220_396_IMG_0001.pdf (803 KB.)ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าระยะที่ 4 (ครั้งที่ 2)(ต่อ) <21/04/60>
256_374_IMG_0005.pdf (669 KB.)
256_375_IMG_0006.pdf (751 KB.)
256_376_IMG_0007.pdf (1.45 MB.)
256_377_IMG_0008.pdf (913 KB.)
256_378_IMG_0009.pdf (919 KB.)
256_379_IMG_0010.pdf (840 KB.)
256_380_IMG_0011.pdf (991 KB.)
256_381_IMG_0012.pdf (935 KB.)
256_382_IMG_0013.pdf (1.29 MB.)
256_383_IMG_0014.pdf (863 KB.)
256_384_IMG_0015.pdf (1.08 MB.)
256_385_IMG_0016.pdf (1.21 MB.)
256_386_IMG_0017.pdf (1.04 MB.)
256_387_IMG_0018.pdf (1.15 MB.)
256_388_IMG_0019.pdf (728 KB.)
256_389_IMG_0020.pdf (1.17 MB.)
256_390_IMG_0021.pdf (765 KB.)
256_391_IMG_0022.pdf (1.12 MB.)
256_392_IMG_0023.pdf (962 KB.)
256_393_IMG_0024.pdf (812 KB.)
256_394_IMG_0025.pdf (923 KB.)
256_395_IMG_0028.pdf (855 KB.)ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านท่าขี้ควาย <23/02/60>
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง 258_397_ถนน หมู่ที่ 1 178,120.-.doc (33 KB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550