องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเชิญชวนเสอนราคาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต <09/04/61>
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง 275_413_IMG.pdf (1.62 MB.)ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <16/10/60>
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 253_345_ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2561.doc (29 KB.)
253_542_19.pdf (2.92 MB.)โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลสบแม่ข่า โดยวิธี E-Bidding <14/09/60>
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลสบแม่ข่า โดยวิธี E-Bidding 241_339_กำหนดราคากลางขยะ.pdf (74 KB.)
241_340_ข้อกำหนดการจัดเก็บขยะ.pdf (75 KB.)
241_341_IMG.pdf (826 KB.)
241_342_IMG_0001.pdf (627 KB.)ประกาศกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 1 <07/08/60>
กำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 259_398_IMG_0002.pdf (785 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2560 <07/08/60>
สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน ต.ค.59 284_419_IMG.pdf (267 KB.)
สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน พ.ย.59 284_420_IMG_0001.pdf (268 KB.)
สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน ธ.ค.59 284_421_IMG_0003.pdf (432 KB.)
สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน ม.ค.60 284_422_IMG_0004.pdf (245 KB.)
สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน ก.พ.60 284_423_IMG_0005.pdf (575 KB.)
สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน มี.ค.60 284_424_IMG_0006.pdf (243 KB.)
สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน เม.ย.60 284_425_IMG_0007.pdf (515 KB.)
สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน พ.ค.60 284_426_IMG_0008.pdf (536 KB.)
สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน มิ.ย.60 284_427_IMG_0009.pdf (521 KB.)
สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน มิ.ย..60 (ต่อ) 284_428_IMG_0010.pdf (600 KB.)
สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน ก.ค.60 284_429_IMG_0011.pdf (585 KB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550