องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบกระบะเทท้ายจำนวน 1 คัน <13/03/56>

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบกระบะเทท้ายจำนวน 1 คันรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบกระบะเทท้ายชนิด 6 ล้อ 98_89_internet ken.doc (51 KB.)ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายจำนวน 4 หมู่บ้าน <23/01/56>

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายจำนวน 4 หมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย (ครั้งที่ 2)ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 97_88_internet.doc (49 KB.)ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งดวงโคมส่องสว่างภายในสนามกีฬาบ้านวังศรี <11/10/55>

โครงการจ้างเหมาติดตั้งดวงโคมส่องสว่างภายในสนามกีฬาบ้านวังศรี หมู่ที่ 1 ตำบลสบแม่ข่า รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายโครงการจ้างเหมาติดตั้งดวงโคมส่องสว่างภายในสนามกีฬาบ้านวังศรี หมู่ที่ 1 ตำบลสบแม่ข่า รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 96_87_internet.doc (49 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ <02/10/55>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ราคากลาง 49,000.- บาท / เดือน (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 95_86_internet.doc (51 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. <19/09/55>

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขี้ควาย หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 2 ต.สันผักหวาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. 94_85_internet.doc (49 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550