องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าขี้ควาย ต.สบแม่ข่า <14/06/56>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าขี้ควาย ต.สบแม่ข่าโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าขี้ควาย 108_95_internet.doc (120 KB.)สอบราคาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ <31/05/56>

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนรวม 5 แห่งและก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะรวม จำนวน 2 แห่งโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 107_94_pakad.pdf (39 KB.)สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน อบต.สบแม่ข่าและภายนอกสนำนักงาน อบต.สบแม่ข่า <10/04/56>

จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน อบต.สบแม่ข่าและภายนอกสำนหังาน อบต.สบแม่ข่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกสำนักงาน อบต.สบแม่ข่า 101_93_ประกาศสอบราคา ลง web.doc (118 KB.)เอกสารเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้า <22/03/56>

รายละเอียดรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
แบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อรายละเอียดรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 100_91_internet spek.doc (89 KB.)โครงการสอบราคาซื้อเต็นท์หลังคาทรงโค้ง จำนวน 12 หลัง <13/03/56>

โครงการสอบราคาซื้อเต็นท์หลังคาทรงโค้ง จำนวน 12 หลังจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบหลังคาทรงโค้ง จำนวน 12 หลัง 99_90_internet ken.doc (51 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550