องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ชนิด คสล.2ชั้น ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร (ระยะที่ 5 ) (ครั้งที่2) <29/03/62>

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ชนืด คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร (ระยะที่ 5) ครั้งที่ 2ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น (ระยะที่ 5) ครั้งที่ 2 357_586_ประกาศ (1).pdf (1.24 MB.)
357_587_ประกาศ (2).pdf (1.07 MB.)
357_589_1.pdf (120 KB.)
357_590_2.pdf (130 KB.)
357_591_3.pdf (164 KB.)
357_592_4.pdf (100 KB.)
357_593_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ครั้งที่2).pdf (76 KB.)ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ระยะที่5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) <08/03/62>
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ระยะที่5) 356_574_nok 001.jpg (1.22 MB.)
356_575_nok 002.jpg (1.08 MB.)
356_576_nok 003.jpg (1.01 MB.)
356_578_nok 004.jpg (1.29 MB.)
356_579_nok 005.jpg (1.17 MB.)
356_580_nok 006.jpg (1.26 MB.)
356_581_nok 007.jpg (1.24 MB.)
356_582_nok 008.jpg (1.30 MB.)
356_583_nok 009.jpg (1.22 MB.)
356_584_nok 010.jpg (1.24 MB.)
356_585_nok 011.jpg (1.19 MB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 <28/12/61>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 370_614_3.pdf (4.50 MB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 <15/11/61>
332_544_1.pdf (55 KB.)
332_545_2.pdf (52 KB.)ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(ประกาศผลการจัดจ้าง) <15/11/61>
331_543_20.pdf (438 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright 2007-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550