องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <16/10/60>
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 253_345_ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2561.doc (29 KB.)
253_346_แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2561.doc (42 KB.)โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลสบแม่ข่า โดยวิธี E-Bidding <14/09/60>
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลสบแม่ข่า โดยวิธี E-Bidding 241_339_กำหนดราคากลางขยะ.pdf (74 KB.)
241_340_ข้อกำหนดการจัดเก็บขยะ.pdf (75 KB.)
241_341_IMG.pdf (826 KB.)
241_342_IMG_0001.pdf (627 KB.)ประกาศกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 1 <07/08/60>
กำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 259_398_IMG_0002.pdf (785 KB.)ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองคำหมู่ที่ 5 ซอย 7 <05/06/60>
กำหนดราคากลางถนนคอนกรีตหมู่ที่ 5 ซอย 7 261_401_IMG_0004.pdf (594 KB.)
261_402_IMG_0005.pdf (1.21 MB.)
261_403_IMG_0006.pdf (1.06 MB.)
261_404_IMG_0007.pdf (1.12 MB.)ประกาศกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 1 <29/05/60>
กำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 260_399_IMG_0003.pdf (789 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550