องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลสบแม่ข่า โดยวิธี E-Bidding <14/09/60>
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลสบแม่ข่า โดยวิธี E-Bidding 241_339_กำหนดราคากลางขยะ.pdf (74 KB.)
241_340_ข้อกำหนดการจัดเก็บขยะ.pdf (75 KB.)
241_341_IMG.pdf (826 KB.)
241_342_IMG_0001.pdf (627 KB.)โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า (ระยที่ 4) (ครั้งที่ 2) <21/04/60>
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต(ระยะที่ 4) (ครั้งที่ 2) 220_311_ประกาศประกวดราคาอาคารที่ทำการ อบต.สบแม่ข่า (ครั้งที่ 2).doc (167 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง <14/03/59>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค 58- ก.พ 2559สรุปจัดซื้้อจ้ดจ้างเดือน ต.ค58-กพ.59 227_320_IMG.pdf (580 KB.)
227_321_IMG_0001.pdf (450 KB.)
227_322_IMG_0002.pdf (426 KB.)
227_323_IMG_0003.pdf (496 KB.)
227_324_IMG_0004.pdf (444 KB.)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <16/02/59>
สรุปรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา <16/02/59>

สรุปรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.(ระยะที่ 2)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8  


 
 
Copyright 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550