องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

กิจกรรมทำความสะอาดลำเหมือง พญาบ้านสันกำจัดผักตบชวา <14/07/60>

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดลำเหมืองพญาบ้านสันกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ โดยมี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตร แพทย์ประจำตำบล สมาชิกสภาตำบลสบแม่ข่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตำบลเสบแม่ข่า ตำบลขุนคง ร่วมกันในครั้งนี้กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 2 <12/07/60>

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชนตำบลสบแม่ข่า กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 2 ภายในงาน มีกิจกรรมที่ดี หลากหลาย เช่น การบริการตรวจสุขภาพฟรีโดยอสม., การส่งเสริมอาชีพโดย กศน.ตำบลสบแม่ข่า,บริการตัดผมฟรีโดยเจ้าหน้าที่ อบต.สบแม่ข่า และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ ประชาชน ทุกคนที่ร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 <10/07/60>

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียน และแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายวัด วัดรัตนอาราม วัดศรีวารีสถาน วัดไชยสถาน สำนักสงฆ์พระเจ้าอมลิ้น และ วัดจันทรวาส โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านวังศรีเข้าร่วมหล่อเทียนพรรษาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้เข้าร่วมนิทรรศการแบบมีชีวิต"ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" <27/02/60>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้เข้าร่วมนิทรรศการแบบมีชีวิต"ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" นำเสนอผลงานภูมิทัปัญญาประดิษฐ์ตามศาสตร์พระราชาจากชุมชนและท้องถิ่นทุกจังหวัดในภาคเหนือณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา วันที่27 กุมภาพันธ์ 2560ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <24/02/60>

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร ได้ทำการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นจุดให้ความรู้ รวมถึงการสาธิตกิจกรรมด้านการเกษตรให้กับประชาชนที่สนใจ แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550