องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

กิจกรรมปลูกต้นพยุง <01/12/60>

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พยุง พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9กิจกรรมประเพณีวันยี่เป็ง ปี2560 <03/11/60>

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันยี่เป็ง ซึ่งในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสามัคคีของและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลสบแม่ข่าสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเข้าเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <02/11/60>

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเข้าเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานพร้อมทั้งหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขร่วมกันพิธีอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์มาลอย <27/10/60>

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 อำเภอหางดง ได้อัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์มาลอย ณ บริเวณริมน้ำปิง องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่ากิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน <21/08/60>

กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560ประชาชนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550