องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

กิจกรรม เตวกั๋นม่วน จวนกั๋นล่น ตี้หางดง <18/02/61>

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าร่วมกับโรงพยาบาลหางดง จัดกิจกรรม เตวกั๋นม่วน จวนกั๋นล่น ตี้หางดง ณ ถนนสายหางดง-ท่าขี้เหล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดหารายได้ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลหางดงโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ <15/02/61>

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะสองข้างทาง ถนนสายท่าขี้เหล็กงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 <05/02/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าร่วมเดินขบวนกับอำเภอหางดง งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561
ปลูกต้นพยุง <26/01/61>

วันที่ 26 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พยุง พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 4 <05/01/61> <05/01/61>

วันที่ 5 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชนตำบลสบแม่ข่า กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลสบแม่ข่า ภายในงาน มีกิจกรรมที่ดี หลากหลาย เช่น การบริการตรวจสุขภาพฟรี, การส่งเสริมอาชีพโดย กศน.ตำบลสบแม่ข่า,บริการตัดผมฟรีโดยเจ้าหน้าที่ อบต.สบแม่ข่า และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ ประชาชน ทุกคนที่ร่วมงาน
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550