องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

กิจกรรมประเพณีวันยี่เป็ง ปี2558 <25/11/58>

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันยี่เป็ง ซึ่งในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสามัคคีของและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลสบแม่ข่าองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกับส่วนราชการอำเภอหางดง ถวายสักระ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” <23/10/58>

วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกับส่วนราชการอำเภอหางดง ถวายสักระ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ ที่ว่าการอำเภอหางดงกิจกรรมไบต์ฟอร์แม่ข่า ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อม <23/09/58>

วันที่23 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานและร่วมปั่นจักรยาน ภายใต้กิจกรรมไบต์ฟอร์แม่ข่า ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและให้ความสำคัญกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสบแม่ข่า <16/09/58>

วันที่16กันยายน2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสบแม่ข่า ณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดไชยสถาน (บ้านเกาะ) ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน " <10/09/58>

วันที่10 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน " จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9  


 
 
Copyright 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550