องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

กิจกรรมปลูกต้นพยุง <27/04/61>

วันที่ 27 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นพยุง พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่1 ข้างแม่น้ำปิงกิจกรรมตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561 <13/04/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีในชุมชน โดยได้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านในตำบลสบแม่ข่า
2. การสรงน้ำพระเจ้าอมลิ้น ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน
3. การละเล่นของผู้สูงอายุตำบลสบแม่ข่า
4. การแสดงของกลุ่มแม่บ้านของตำบลสบแม่ข่า
5. การสาธิตทำขนมเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรจากหน่วยงาน กศน.อำเภอหางดง
6. การตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ การเจาะเลือด วัดความดัน จาก รพ.สต.สบแม่ข่า และกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมทำบุญปล่อยปลามหากุศล <09/04/61>

วันที่ 9 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าร่วมกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล ด้วยกิ่งกาชาดอำเภอหางดง ได้จัดกิจกรรมทำบุญปล่อยปลามหากุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอหางดง ในการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง โดยมี นางสาว นิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดงเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหางดงทุกภาคส่วนร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ บริเวณท่าน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2561 <03/04/61>

วันที่ 3 เมษายน 2561 กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2561 ณ วัดศรีวารีสถาน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชนตำบลสบแม่ข่า ภายในงาน มีกิจกรรมที่ดี หลากหลาย เช่น การบริการตรวจสุขภาพฟรี, การส่งเสริมอาชีพโดย กศน.ตำบลสบแม่ข่า,บริการตัดผมฟรีโดยเจ้าหน้าที่ อบต.สบแม่ข่า บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยเจ้าหน้าที่กองคลัง และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ ประชาชน ทุกคนที่ร่วมงานกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ <27/03/61>

วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกับอำเภอหางดง ส่วนราชการ และหน่วยงานภายในพื้นที่อำเภอหางดง ได้กำหนดจัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อม และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550