องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

ปลูกต้นพยุง พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี <22/03/61>

วันที่ 22 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นพยุง พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง <22/03/61>

วันที่ 22 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอหางดงไปมอบให้กับชุดดับไฟป่าในพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า จะเป็นผู้รวบรวมสิ่งของดังกล่าวนำไปส่งให้ศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอหางดงกิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านท่าวังศรี หมู่ที่ 1 <07/03/61>

วันที่ 7 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชนตำบลสบแม่ข่า กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านท่าวังศรี หมู่ที่ 1 ตำบลสบแม่ข่า ภายในงาน มีกิจกรรมที่ดี หลากหลาย เช่น การบริการตรวจสุขภาพฟรี, การส่งเสริมอาชีพโดย กศน.ตำบลสบแม่ข่า,บริการตัดผมฟรีโดยเจ้าหน้าที่ อบต.สบแม่ข่า บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยเจ้าหน้าที่กองคลัง และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ ประชาชน ทุกคนที่ร่วมงานกิจกรรมปลูกต้นพยุง พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี <22/02/61>

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นพยุง พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9กิจกรรม เตวกั๋นม่วน จวนกั๋นล่น ตี้หางดง <18/02/61>

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าร่วมกับโรงพยาบาลหางดง จัดกิจกรรม เตวกั๋นม่วน จวนกั๋นล่น ตี้หางดง ณ ถนนสายหางดง-ท่าขี้เหล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดหารายได้ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลหางดง
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550