องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ <21/09/61>

วันที่ 21 กันายายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมี นายบุญชนะ มรกตวิจิตรการ ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง เป็นวิทยากร ให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีกิจกรรมปั่นจักยาน ชมวิถีชีวิตชุมชนสบแม่ข่า <09/09/61>

วันที่ 9 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรม ปั่นจักยาน ชมวิถีชีวิตชุมชนสบแม่ข่า เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวของตำบลสบแม่ข่าเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสบแม่ข่า มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการนักท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่นักท่องเที่ยวและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนในตำบลสบแม่ข่ากิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ <05/09/61>

วันที่ 5 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชนตำบลสบแม่ข่า กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลสบแม่ข่า ภายในงาน มีกิจกรรมที่ดี หลากหลาย เช่น การบริการตรวจสุขภาพฟรี, การส่งเสริมอาชีพโดย กศน.ตำบลสบแม่ข่า,บริการตัดผมฟรีโดยเจ้าหน้าที่ อบต.สบแม่ข่า, บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยเจ้าหน้าที่กองคลัง และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ ประชาชน ทุกคนที่มาร่วมงานจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" <04/09/61>

วันที่ 4 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้จัดกิจกรรมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" <24/08/61>

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้จัดกิจกรรมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550