องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก <26/06/58>

วันที่26 มิถุนายน2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในอำเภอหางดง ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสบแม่ข่า <10/04/58>

วันที่10 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสบแม่ข่า เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และ เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งในงาน มีการทำบุญสรงน้ำพระเจ้าอมลิ้น สืบชาตา ปล่อยปลามหากุศล ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยอสม.ตำบลสบแม่ข่า และอื่นๆมากมายารประชุมประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 <29/03/58>

เดือนมีนาคม 2558 ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกันจัดการประชุมประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี2558 <18/03/58>

วันที่18 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี2558 ณ.เทศบาลตำบลหางดงกิจกรรมถวายสักระ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” <23/10/57>

วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกับส่วนราชการอำเภอหางดง ถวายสักระ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550