องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 2 <03/12/58>

วันที่ 3 ธันวาคม2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชนตำบลสบแม่ข่า กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 2 ภายในงาน มีกิจกรรมที่ดี หลากหลาย เช่น การบริการตรวจสุขภาพฟรีโดยอสม., การส่งเสริมอาชีพโดย กศน.ตำบลสบแม่ข่า,บริการตัดผมฟรีโดยเจ้าหน้าที่ อบต.สบแม่ข่า และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ ประชาชน ทุกคนที่ร่วมงานกิจกรรมประเพณีวันยี่เป็ง ปี2558 <25/11/58>

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันยี่เป็ง ซึ่งในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสามัคคีของและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลสบแม่ข่าองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกับส่วนราชการอำเภอหางดง ถวายสักระ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” <23/10/58>

วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกับส่วนราชการอำเภอหางดง ถวายสักระ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ ที่ว่าการอำเภอหางดงกิจกรรมไบต์ฟอร์แม่ข่า ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อม <23/09/58>

วันที่23 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานและร่วมปั่นจักรยาน ภายใต้กิจกรรมไบต์ฟอร์แม่ข่า ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและให้ความสำคัญกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสบแม่ข่า <16/09/58>

วันที่16กันยายน2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสบแม่ข่า ณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดไชยสถาน (บ้านเกาะ) ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550