องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

กิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน " <10/09/58>

วันที่10 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน " จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 <12/08/58>

วันที่12 สิงหาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่กิจกรรมปลูกต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา "แม่ของแผ่นดิน" 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 <11/08/58>

วันที่11 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ร่วมกันปลูกต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา "แม่ของแผ่นดิน" 12 สิงหาคม พ.ศ.2558โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขตำบลสบแม่ข่า เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขตำบลสบแม่ข่า <21/07/58>

วันที่21 กรกฏาคม 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขตำบลสบแม่ข่า เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขตำบลสบแม่ข่ารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก <26/06/58>

วันที่26 มิถุนายน2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในอำเภอหางดง ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550