องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 <08/01/59>

วันที่ 8มกราคม2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 เพื่อมอบความสุข ความสนุกสนาน และของรางวัลมากมายให้กับเด็กๆ โดยมีการจัดเวทีให้เด็กได้กล้าคิดกล้าแสดงออก ตามคำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ต้องขอขอบคุณทุกส่วน ทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกคนที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จด้วยดีกิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2559 ณ วัดไชยสถาน(บ้านเกาะ) หมู่ที่ 3 <06/01/59>

วันที่ 6มกราคม2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชนตำบลสบแม่ข่า กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2559 ณ วัดไชยสถาน(บ้านเกาะ) หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า ภายในงาน มีกิจกรรมที่ดี หลากหลาย เช่น การบริการตรวจสุขภาพฟรี, การส่งเสริมอาชีพโดย กศน.ตำบลสบแม่ข่า,บริการตัดผมฟรีโดยเจ้าหน้าที่ อบต.สบแม่ข่า และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ ประชาชน ทุกคนที่ร่วมงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด”สบแม่ข่าเกมส์ 2559” <27/12/58>

วันที่26-27ธันวาคม2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด”สบแม่ข่าเกมส์ 2559” องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนโครงการนี้ให้สำเร็จไปด้วยดี โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลสบแม่ข่า ที่เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา เพื่อต้านยาเสพติด และเชื่อมความสามัคคีกันของประชาชนตำบลสบแม่ข่าที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชนตำบลสบแม่ข่า (อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี2558 ) ณ บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 <24/12/58>

วันที่24ธันวาคม2558 ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชนตำบลสบแม่ข่า (อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี2558 ) ณ บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมที่ดี หลากหลาย เช่น การบริการตรวจสุขภาพฟรี,บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวฟรี, การส่งเสริมอาชีพโดย กศน.ตำบลสบแม่ข่า,บริการตัดผมฟรีโดยเจ้าหน้าที่ อบต.สบแม่ข่า และอื่นๆอีกมากมาย ต้องขอขอบคุณ อำเภอหางดง เป็นอย่างยิ่ง ที่มีกิจกรรมดีๆ และเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนตำบลสบแม่ข่าด้วยดีมาตลอดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad” 11ธันวาคม พ.ศ.2558 <11/12/58>

วันที่11ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad” 11ธันวาคม พ.ศ.2558 พร้อมมอบรางวัลพ่อดีเด่นให้กับพ่อผู้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง5หมู่บ้านของตำบลสบแม่ข่า และเปิดป้ายจุดบริการนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสบแม่ข่า
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550