องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

   

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <24/02/60>

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร ได้ทำการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นจุดให้ความรู้ รวมถึงการสาธิตกิจกรรมด้านการเกษตรให้กับประชาชนที่สนใจ แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่ากิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <05/02/60>

กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมกับ กศน.ตำบลขุนคง กศน.ตำบลสันผักหวาน กศน.ตำบลสบแม่ข่า จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียน/นักศึกษาในหัวข้อการเรียนรู้หลักเกษตรแบบพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <23/01/60>

วันที่ 21มกราคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ <18/01/60>

วันที่ 6 มกราคม2560 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชนตำบลสบแม่ข่า (อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี2560 ) ณ วัดมงคลรัตนาราม หมู่ที่ 1 ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมที่ดี หลากหลาย เช่น การบริการตรวจสุขภาพฟรี,ตรวจวัดสายตาฟรี,การส่งเสริมอาชีพ โดย กศน.ตำบลสบแม่ข่า,การให้คำปรึกษาและความรู้เรื่องการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง และหน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย ต้องขอขอบคุณ อำเภอหางดง เป็นอย่างยิ่ง ที่มีกิจกรรมดีๆ และเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนตำบลสบแม่ข่าด้วยดีมาตลอดโครงการประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาสามปี ตำบลสบแม่ข่า พ.ศ.2560 - 2562 <21/03/59>

วันที่ 14 -21 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดโครงการประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาสามปี ตำบลสบแม่ข่า พ.ศ.2560 - 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านท่าขี้ควาย หมู่ที่ 1 ,วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ วัดศรีวารีสถาน(น้ำโท้ง) หมู่ที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดไชยสถาน หมู่ที่ 3 ,วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 4 และวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ต้องขอขอบคุณประชาชนแต่ละหมู่บ้านที่ให้ความสำคัญกับการจัดโครงการประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านชุมชน ต่อไป
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550