องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ปึ 2560 <28/06/60>
233_325_TAX.doc (20 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่องเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <26/06/60>
225_316_IMG_0002.pdf (566 KB.)
225_317_IMG_0003.pdf (1.15 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559ถึงมีนาคม พ.ศ.2560) <25/04/60>
223_312_IMG_0003.pdf (597 KB.)โครงการผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <20/04/60>

วันที่20เมษายน2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้ร่วมกิจกรรม โครงการผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้ร่วมจัดแสดงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม นำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยไร้ขยะ”เชิญเที่ยวชมอุโมงค์ราชพฤกษ์ ทุ่งข้าวสีทองเลียบถนนเส้นท่าขี้เหล็กตำบลสบแม่ข่า <19/04/60>

ขอเชิญเที่ยวชมอุโมงค์ราชพฤกษ์ ทุ่งข้าวสีทองเลียบถนนเส้นท่าขี้เหล็กตำบลสบแม่ข่า ซึ่งสามรถเที่ยวชมทัศนียภาพอันสวยงามได้เฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้น
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550