องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการ <19/10/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการ ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 โครงการจ้างเหมาบริการจ้างทั่วไป (รายเดือน) เพื่อปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ฯลฯ165_223_151515.pdf (225 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 <29/09/58>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 164_221_290958 02.pdf (44 KB.)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 <28/09/58>
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 163_220_280958.rar (1.71 MB.)แผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด <26/06/58>

ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีการใด ๆ แล้ว จะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญฯลฯแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 202_285_yaseptid.pdf (570 KB.)ความรู้เพิ่มเติม ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <16/10/57>

คลิ๊กลิงค์เพื่อดูรายละเอียด>>> http://opt.localfund.org/
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550