องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เชิญเที่ยวชมอุโมงค์ราชพฤกษ์ ทุ่งข้าวสีทองเลียบถนนเส้นท่าขี้เหล็กตำบลสบแม่ข่า <19/04/60>

ขอเชิญเที่ยวชมอุโมงค์ราชพฤกษ์ ทุ่งข้าวสีทองเลียบถนนเส้นท่าขี้เหล็กตำบลสบแม่ข่า ซึ่งสามรถเที่ยวชมทัศนียภาพอันสวยงามได้เฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้นศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <10/02/60>

งานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร ได้ทำการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นจุดให้ความรู้ รวมถึงการสาธิตกิจกรรมด้านการเกษตรให้กับประชาชนที่สนใจ แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่ากิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <10/02/60>

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมกับ กศน.อำเภอหางดง จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานของนักเรียน/นักศึกษาในหัวข้อการเรียนรู้หลักเกษตรแบบพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าการจัดจุดแสดงและจำหน่ายสินค้า <08/02/60>

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ นำสินค้ามาจำหน่าย บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติมฉบับที่ 1 <07/02/60>

 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550