องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศเทศกาลปีใหม่ 2560 <04/01/60>

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ปฏิบัติการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ 4 แยกตลาดน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2560 <01/01/60>
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ <13/12/59>

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า จำนวน 26 รายการ 36 ชิ้น210_307_website.doc (75 KB.)
210_309_website 2.docx (36 KB.)ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <25/11/59>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <07/11/59>

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550