องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2559 <28/12/58>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <07/12/58>

ประกาศเรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน และการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน224_315_PDF_merged.pdf (2.64 MB.)ระบบควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <20/10/58>

ระบบควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า สามารถดาว์นโหลดข้อมูลตามลิ้งข้างล่าง168_224_p1.pdf (55 KB.)
168_225_p2.pdf (55 KB.)
168_226_p3.pdf (93 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการ <19/10/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการ ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 โครงการจ้างเหมาบริการจ้างทั่วไป (รายเดือน) เพื่อปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ฯลฯ165_223_151515.pdf (225 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 <29/09/58>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 164_221_290958 02.pdf (44 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550