องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <25/01/59>
1ปกหน้า-ปกหลัง 207_299_01 pnpl.pdf (756 KB.)
2.สารบัญ 207_301_02SLB.pdf (36 KB.)
3.แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร 207_302_03 NHICT.pdf (118 KB.)แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 <05/01/59>
226_318_IMG_0005.jpg (1.53 MB.)
226_319_IMG_0006.jpg (3.46 MB.)ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมตำบลสบแม่ข่า <04/01/59>

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมตำบลสบแม่ข่า
1.สามารถร้องได้ด้วยตนเองณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ม.3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
2.สามารถร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 053368405 หรือ 053368006 (ในวันและเวลาราชการ)
3.ทางเว็บไซต์ http://www.sobmaekha.go.th
4.ทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/sobmaekhaSubdistrict.comประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2559 <28/12/58>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <07/12/58>

ประกาศเรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน และการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน224_315_PDF_merged.pdf (2.64 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550