องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เชิญเข้าร่วมประชาคม ทำแผนชุมชน <05/04/53>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า งานนโยบายและแผน ขอเชิญพี่น้องชาวสบแม่ข่าทุกท่านร่วมประชุมประชาคม จัดทำแผนชุมชน ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ตามกำหนดการดำเนินงานในหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. บ้านหนองคำ ณ ศาลาเอนกประสงค์
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. บ้านท่าศาลา ณ ศาลาเอนกประสงค์

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓
เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. บ้านเกาะ ณ ศาลาเอนกประสงค์หน้าวัดไชยสถาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. บ้านน้ำโท้ง ณ ศาลาวัดศรีวารีสถาน

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒ .๐๐ น. บ้านท่าขี้ควาย ณ ศาลาเอนกประสงค์

การจัดทำแผนชุมชนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านจะได้รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้ตรงกับความต้องการของชุมชน

งานนโยบายและแผน อบต.สบแม่ข่า จึงปรารถนาให้พี่น้องประชาชนตำบลสบแม่ข่า เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และวางแนวทางพัฒนาหมู่บ้านของตนตามความต้องการของท่านเอง

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ งานนโยบายและแผน อบต.สบแม่ข่า
หมายเลขโทรศัพท์ 053-368-405 และ 053-368-006
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14]  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550