องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <27/12/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ดังกล่าวต่อไป154_149_แผนดำเนินงาน.jpg (1.13 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่องกำหนดกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2557 <11/11/56>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่องกำหนดกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2557เรื่องกำหนดกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 148_145_11112556.jpg (185 KB.)ประกาศสอบราคา <05/11/56>

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำแม่ข่า บ้านท่าขี้ควาย หมู่ 1 ตำบลสบแม่ข่า กว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด สามารถซื้อเอกสารสอบรารคาจ้าง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ประกาศสอบราคา 113_104_2556-10-29 11-28-59_0017.jpg (185 KB.)
ประกาศสอบราคา 113_106_2556-10-29 11-30-56_0018.jpg (185 KB.)ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น <08/09/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประกาศรับสมัครเืลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นเอกสาร ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ.1 111_102_ST 1.pdf (94 KB.)
เอกสาร ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผ.ถ.1 111_103_PT 1.pdf (94 KB.)รับสมัครเลือกตั้ง ผู้บริหาร และ สมาชิก อบต.สบแม่ข่า <08/09/56>

เริ่มเปิดรับสมัครผู้บริหารและสมาชิก อบต.สบแม่ข่า ตั้งแต่ วันที่ 9 - 13 กันยายน 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามเวลาราชการ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
บัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 30 วัน 1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 8.5x13.5 จำนวน 12 ใบ (สำหรับสมาชิก) 36 ใบ (สำหรับผู้บริหาร)
หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้บริหาร)
อื่น ๆ (ถ้ามี).........................................
รายละเอียดติดต่อสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเอกสารประกอบการรับสมัคร 109_98_kkkk.pdf (71 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550