องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญน้องเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯประจำปี 2557 <21/06/57>

ขอเชิญน้องๆเยาวชนตำบลสบแม่ข่า อายุ 12-25 ปี เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนฯประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน และสมาชิก อบต.ของแต่ละบ้านเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ <13/02/57>

ขอเชิญผู้ประกอบการ ประชาชน ผุ้นำชุมชนเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไปเชิญร่วมงานนิทรรศการพระเครื่อง "โตยฮอยพญา ไหว้สา พระเจ้าอมลิ้น และครูบาเผือก ครั้งที่ 1" <11/02/57>

ขอเชิญผู้ที่สนใจกิจกรรมการประกวดพระเครื่อง ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 14.00 น.

รางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม รวมโต๊ะ รับถ้วยรางวัล
1. นายก อบจ. บุญเลิศ บูรณุปกรณ์
2. สจ. ฌาญาณนันท์ สุริยา
3. นายอำเภอศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รางวัลชนะเลิศ แต่ละโต๊ะ รับโทรศัพท์มือถือ
รางวัลชนะเลิศ แต่ละรายการ รับวัวธนู ครูบาอุ่น
ค่าบัตรส่งพระเข้าประกวด 150 บาท
ค่าโต๊ะสำหรับบูชาพระ โต๊ะละ 50 บาท
กติกาการตัดสินตามหลักเกณฑ์การประกวดสากล
คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
พระที่ส่งต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม ใส่ถุงซีนพลาสติกได้
ตัดสินโดยคณะกรรมการจากชมรมพระเครื่องเชียงใหม่

รายละเอียดการประกวดโหลดไฟล์ที่แนบมาท้ายนี้รายละเอียดการประกวด 115_109_โบชัวร์นิทรรศการพระเครื่องp.pdf (470 KB.)ความรู้เรื่อง เอดส์ <02/01/57>

เอดส์ เป็นโรคร้าย เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งประชาชนโดยเฉพาะวัยรุ่น เสี่ยงต่อการเกิดโรค สาเหตุเพราะขาดความรู้ความเข้าใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าจึงขอ ประชาพันธ์ให้ประชาชนทราบ"วัยใสไกลเอดส์"ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่องกำหนดกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) <01/01/57>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่องกำหนดกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)เรื่องกำหนดกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า(เพิ่มเติม) 149_146_01012557.jpg (176 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550