องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร <05/10/60>
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 320_530_2.pdf (581 KB.)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 320_531_3.pdf (108 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <18/09/60>
1. รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ 240_327_001.pdf (44 KB.)
2. คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายรับ) 240_328_002.pdf (39 KB.)
3. คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) 240_329_003.pdf (31 KB.)
4.รายละเอียดบันทึกหลักการเหตุผล(แบ่งตามด้าน) 240_330_004.pdf (35 KB.)
5.รายละอียดบันทึกหลักการเหตุผล(แบ่งตามแผน) 240_331_005.pdf (66 KB.)
6.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 240_332_006.pdf (1.11 MB.)
6.1รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 240_333_0061.pdf (976 KB.)
7.รายงานประมาณการรายรับ 240_334_007.pdf (199 KB.)
8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 240_335_008.pdf (122 KB.)
9.รายงานประมาณการรายจ่าย 240_336_009.pdf (961 KB.)
10.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 240_337_10.pdf (877 KB.)
11.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 240_338_011.pdf (303 KB.)ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. <17/08/60>
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ปึ 2560 <28/06/60>
233_325_TAX.doc (20 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่องเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <26/06/60>
225_316_IMG_0002.pdf (566 KB.)
225_317_IMG_0003.pdf (1.15 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550