องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศสอบราคา <05/11/56>

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำแม่ข่า บ้านท่าขี้ควาย หมู่ 1 ตำบลสบแม่ข่า กว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด สามารถซื้อเอกสารสอบรารคาจ้าง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ประกาศสอบราคา 113_104_2556-10-29 11-28-59_0017.jpg ()
ประกาศสอบราคา 113_106_2556-10-29 11-30-56_0018.jpg ()ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น <08/09/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประกาศรับสมัครเืลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นเอกสาร ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ.1 111_102_ST 1.pdf (94 KB.)
เอกสาร ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผ.ถ.1 111_103_PT 1.pdf (94 KB.)รับสมัครเลือกตั้ง ผู้บริหาร และ สมาชิก อบต.สบแม่ข่า <08/09/56>

เริ่มเปิดรับสมัครผู้บริหารและสมาชิก อบต.สบแม่ข่า ตั้งแต่ วันที่ 9 - 13 กันยายน 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามเวลาราชการ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
บัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 30 วัน 1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 8.5x13.5 จำนวน 12 ใบ (สำหรับสมาชิก) 36 ใบ (สำหรับผู้บริหาร)
หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้บริหาร)
อื่น ๆ (ถ้ามี).........................................
รายละเอียดติดต่อสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเอกสารประกอบการรับสมัคร 109_98_kkkk.pdf (71 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง การกำหนดระยะแล้วเสร็จของงาน <01/04/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้จัดทำประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลการปฏิบัตราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ125_121_IMG_0001.pdf (71 KB.)
125_122_IMG_0001.pdf (71 KB.)เชิญร่วมรับฟังวิธีการแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่น <06/09/54>

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า จะได้จัดประชุมผู้ปกครองเด็กและเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กวัยรุ่นช่วงมัธยม ถึงระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 17 กันยายน 2554 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า

ในกิจกรรมครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้เรียนเชิญอาจารย์ด้านจิตวิทยาของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น ปัญหาเด็กติดเพื่อน ติดเกมส์ หรือการพูดจากร้าวร้าว การแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไป

หากผู้ปกครองท่านใด สนใจอยากร่วมรับฟังแนวทางการแก้ปัญหา และรับฟังข้อมูลด้านเด็กวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรม ปัญหา ของบุตรหลาน ขอเชิญร่วมกิจกรรมได้ ตามวันและเวลาที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะคะ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550