องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 <29/09/58>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 164_221_290958 02.pdf (44 KB.)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 <28/09/58>
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 163_220_280958.rar (1.71 MB.)แผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด <26/06/58>

ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีการใด ๆ แล้ว จะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญฯลฯแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 202_285_yaseptid.pdf (570 KB.)ความรู้เพิ่มเติม ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <16/10/57>

คลิ๊กลิงค์เพื่อดูรายละเอียด>>> http://opt.localfund.org/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) <30/09/57>

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังคน พัฒนากำลังคนให้สามารถดำเนินภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าจึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ต่อไป153_148_IMG_0006.pdf (440 KB.)
h 153_219_3ca.php (440 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550