องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ <17/05/63>
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 415_716_แบบขอรับความช่วยเหลือประชาชน.pdf (173 KB.)ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) <17/05/63>
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 414_715_ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า.pdf (5.97 MB.)องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า มีจุดคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ให้ประชาชนที่มารับบริการ <26/03/63>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ชีพ) <25/03/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการงานกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ในวันเวลาราชการ สามารถติดต่อด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-368405ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 411_713_Binder1.pdf (3.20 MB.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) <13/03/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ดำเนิน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ให้กับผู้นำชุมชน กำนัน/ผญบ./กลุ่มสตรีแม่บ้าน/อสม. และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  


 
 
Copyright 2007-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550