องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ตารางจัดเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <08/11/62>

แจ้งประชาสัมพันธ์ตารางจัดเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2563ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2562 <31/10/62>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 390_697_111 001.pdf (899 KB.)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการเงินและบัญชี อบต.สบแม่ข่า <21/10/62>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 384_652_112 001.pdf (873 KB.)กำหนดการประชุมประชาคม <21/10/62>
กำหนดการประชุมประชาคม 383_651_11 001.pdf (987 KB.)ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563 <15/10/62>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 388_690_001.pdf (882 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550