:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: อบรมโครงการฉีดวัคซีนและรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

22 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อบรมโครงการฉีดวัคซีนและรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต. สบแม่ข่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร