:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับพิจารณาอนุญาตให้ปรับลดค่าจัดเก็บมูลฝอย

29 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_90_0_841970.pdf