:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา

23 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

???????? ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร