:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: เฝ้าระวัง ผู้แอบอ้างถึงสถาบันเบื้องสูง ซักชวนหรือหลอกหลวงประชาชนสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม

2 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

อำเภอหางดงเฝ้าระระวัง มีผู้แอบอ้างสถานบันเบื้องสูงหลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าร่วมกลุ่ม/สมัครสมาชิก เพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ โดยเก็บเงินค่าสมัครจากสมาชิก รายละ 300 - 400 บาท โดยมีการกล่าวอ้างว่าจะมีเงินตอบแทนสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มเป็นจำนวน 30,000 บาท ซึ่งการกระทำของบุคคลดังกล่าวเป็นการหลวงลวงประชาชน เป็นความผิดฐานฉ้อโกง 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร