:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

13 ม.ค. 2565

รายละเอียด: องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ขอประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร