:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง ครู สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบแม่ข่า จำนวน 1 อัตรา

23 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

???????? ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง ครู สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบแม่ข่า จำนวน 1 อัตรา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร