:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 2,3 และ 4 ฟรี ภายใต้การร่วมมือของ อบจ.เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 2,3 และ 4 ฟรี

ภายในเดือน มิถุนายน 2565 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร