:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: การคัดแยกขยะที่บ้านโดยใช้หลักการ 3R

12 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาชสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 

การรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการขยะในพื้นที่โดยใช้หลัก 3ช "ใช้น้อย ใช้ช้ำ นำกลับมาใช้ใหม่"

หลักการคัดแยกขยะที่บ้านด้วยเทคนิค 3R

ด้วยเพราะผู้คนในปัจจุบันเริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น จึงทำให้เกิดการรณรงค์ต่างๆ เช่น การใช้ Hashtag #wear ใน Social Media เพื่อรณรงค์การใส่เสื้อผ้าซ้ำๆ ลดการผลิตที่ต้องใช้ทั้งแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติมากมาย หรือการซื้อของมือสองมาใช้แทนการซื้อสินค้าใหม่ รวมไปถึงการนำสิ่งของที่มีมาผลิตและสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหลักการจัดการขยะ 3R ที่สามารถนำไปใช้ในการคัดแยกขยะที่บ้านได้

การจัดการขยะตามแนวทาง 3R คือ การลด ใช้ซ้ำ รีไซเคิล เพื่อกันวัสดุออกจากหลุมฝังกลบให้ได้มากที่สุด นับว่าเป็นประโยชน์ของการแยกขยะอย่างหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Reduce การลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้น เช่น งดการใช้พลาสติกแบบ Single use ที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง
  • Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่ ค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการใช้สิ่งต่างๆ ที่แทนการถูกโยนทิ้งไป
  • Recycle การเปลี่ยนสิ่งที่เก่าและไร้ประโยชน์ ให้เป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์

วิธีการนำ 3R มาคัดแยกขยะในบ้าน

การคัดแยกขยะตามหลัก 3R นั้น สามารถนำมาใช้ในการคัดแยกขยะในบ้านของคุณได้ เพราะประโยชน์ของการแยกขยะเป็นแนวทางที่แนะนำสำหรับการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน คุณอาจสงสัยว่าคุณจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 

  • ลดการใช้โฟม

บรรจุอาหารกลางวันของคุณในกล่องอาหารกลางวันที่ทนทานหรือปิ่นโตแทนการใช้กล่องโฟม หรือถุงอาหารกลางวันแบบใช้ซ้ำได้แทน และเลือกซื้ออาหารจากร้านที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเลือกกินอาหารที่ร้านแทนการใส่กล่องกลับบ้าน ก็จะช่วยลดปริมาณการใช้โฟมได้มาก

  • ลดการใช้กระดาษ

เปลี่ยนมาใช้ผ้าเช็ดปากแทนกระดาษเช็ดปาก หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู่ รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้จาน ช้อน แก้ว ถ้วย และผ้าเช็ดปาก ที่เป็นกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง เพราะจะเป็นการเพิ่มปัญหาและส่งผลให้มีขยะจำนวนมาก นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการซื้อสิ่งของที่บรรจุกระดาษฟอยล์ กระดาษห่อต่างๆ ด้วย เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ส่วนเกินนี้จะสูญเปล่าเพราะต้องใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

  • ลดการใช้สิ่งของสิ้นเปลือง

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ ที่มาในรูปแบบซองที่ไม่สามารถนำกลับมาเติมใหม่ได้ ได้กลายเป็นหนึ่งในขยะพลาสติก เพื่อลดการใช้จึงควรหลีกเลี่ยงวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกหรือแก้วที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้แทน

ประโยชน์ของการแยกขยะในบ้าน และการใช้หลัก 3R 'ลด ใช้ซ้ำ รีไซเคิล'

การจัดการกับขยะด้วยหลัก 3R นั้น จะทำให้ปริมาณของเสียที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมลดลงอย่างมาก โอกาสในการแพร่กระจายสารพิษสู่อากาศหรือท้องทะเลก็ลดลงเช่นกัน เพราะช่วยลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลภาวะโดยอัตโนมัติ และการจัดการขยะด้วยหลัก 3R รวมถึงการคัดแยกขยะที่บ้าน จะช่วยขจัดวิธีปฏิบัติในการกำจัดของเสียที่ไม่เหมาะสม เช่น การเผาขยะ ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง รวมถึงจัดการกับขยะอย่างไม่ตั้งใจในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมได้ แนวทางเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการของเสียในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์หลักของหลักการ 3R คือการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ใหม่กว่า ทำให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมประสิทธิภาพของทรัพยากรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วซ้ำหลายครั้ง นำมาผลิตใหม่ หรือลดการใช้งานทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนมากขึ้น และไม่เพียงแต่ในเรื่องของพลังงานและทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งยังช่วยเพิ่มการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ ฯลฯ ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากร ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวซึ่งเป็นวิธีการสร้างวิธีการกำจัดขยะที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น

เมื่อการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเป็นเรื่องยากมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เริ่มเสื่อมลง ประกอบกับปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่มีสาเหตุมาจากการเกิดมลพิษต่างๆ ขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาขยะล้นโลก และการบริโภคที่มากเกินไป ดังนั้น ประโยชน์ของการแยกขยะด้วยการนำหลักการ 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะที่บ้านนั้น ที่นอกจากจะช่วยลดการเกิดขยะ จากการลดการใช้ นำมาใช้ซ้ำ และนำไปรีไซเคิลใหม่แล้วนั้น ยังช่วยยับยั้งการเกิดมลพิษที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม และส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณและคนในครอบครัวดีขึ้นอีกด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร