:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 13 ตุลาคม 2565
นายเดช กันทะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร