:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

28 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

28 กันยายน 2565
นำโดยนายเดช กันทะวงศ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมใจในวันพระราชทานธงชาติไทย
 
 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร