:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกันยายน 2565

22 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565
นำโดย นายเดช กันทะวงศ์ นายก อบต.สบแม่ข่า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานอบต.สบแม่ข่า โดยร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสบแม่ข่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ถนนเลียบคลองแม่ข่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร