:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายท่าขี้เหล็ก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสบแม่ข่า อสม.ตำบลสบแม่ข่า ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายท่าขี้เหล็ก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในที่ 25 เมษายน 2565 กิจกรรม ทาสีต้นไม้ ทาสีสะพาน เก็บขยะ และตกแต่งต้นทองอุไร


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร