:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหา

10 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า นายเดช กันทะวงศ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน 2565 ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร