:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เกี่ยวกับการ ปลูกผักไฮโดรโปน

2 ก.ย. 2565

รายละเอียด: วันที่ 2 กันยายน 2565 นายเดช กันทะวงศ์ นายก อบต.สบแม่ข่า มอบหมายให้นายอินสวน อินทะมาตร์ รองนายก อบต.สบแม่ข่าเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เกี่ยวกับการ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร