:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ข้อ 95 (6) กิจกรรมที่ 1 นายก อบต.สบแม่ข่า มีการปิดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่านโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (No Gift Policy) และกิจกรรมที่ 2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่ว

22 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_134_18_25_673.pdf